top of page
284645987_5546082958747532_744109114065801007_n.jpg

 קהילה 

קיבוץ בית הערבה - לוגו - 10.08_edited.pn

בקיבוץ בית הערבה מתגוררות כיום כ-80 משפחות, מתוכן כ-175 ילדים ונוער בכל הגילאים.

בעשור האחרון הקיבוץ נהנה מצמיחה קהילתית משמעותית, עם עשרות משפחות צעירות שביקשו להתרחק מהקצב המסחרר של העיר לטובת חיי קהילה עם משמעות וכיום מובילות בנחישות את כל ההיבטים של העשייה הקהילתית והצמיחה הכלכלית ומתמודדות באומץ עם כל האתגרים.

הגידול המואץ של הקהילה בחמש השנים האחרונות הציף אתגרים קהילתיים חדשים ומורכבויות חברתיות שהקהילה מתמודדת איתן בהצלחה, תוך כדי קיום של שיח קהילתי מתמשך לחיזוק הערכים המשותפים והזהות הקיבוצית, עידוד עשייה התנדבותית והעמקת מארג שיתופי הפעולה בין החברים לטובת מימוש החזון הקהילתי - בכל תחומי החיים.

הקהילה בבית הערבה היא בעלת אופי חילוני ליברלי וסובלני. הקהילה הצעירה מקיימת כיום שיתוף פעולה מעורר השראה, אשר מבוסס בעיקרו על סולם ערכים משותף שכולל: ליברליות וסובלנות, ערבות הדדית, אחריות חברתית, אהבת האדם, התנדבות ונתינה למען הכלל, איפוק וכבוד הדדי, חיבור לטבע ואהבת המדבר בשילוב עם ציונות ואהבת הארץ.

הקהילה הצעירה בקיבוץ בית הערבה שהצטרפה בעשור האחרון והכפילה את גודל האוכלוסייה מורכבת ברובה מחברים שביקשו לחיות חיי קהילה משמעותיים בטבע, הרחק מהקצב המסחרר ותרבות הצריכה של העיר, עם קשת רחבה של מקצועות ותחומי עניין, וכוללת אנשי חינוך וחברה, אנשי כוחות ביטחון ומשרדי ממשלה, אנשי אקדמיה רוח ומחקר, בעלי מקצועות חופשיים ועצמאים, אנשי הנדסה, הייטקיסטים... ועוד.

72482904_2829667870389068_1102653808669884416_n.jpg
תרומה לקהילה

תרומה לקהילה

בתחום התרומה לקהילה, כל החברים מתנדבים ולוקחים חלק פעיל באחד הצוותים או הוועדות השונות, אשר עוסקות בכל תחומי החיים, ושכל מטרתן היא לממש את אורח החיים הקיבוצי המתחדש לשביעות רצונם של רוב החברים. בימים אלו נשות הקיבוץ שוקדות על בנייה עצמית של שלט פסיפס שיוצב בכניסה לקיבוץ, נערי הקיבוץ עסוקים בבניה של פרויקט שנת מצווה, וכל הקהילה מתגייסת למסורת "ארוחה ליולדת" כשנולד תינוק חדש.

WhatsApp Image 2023-03-01 at 11.38.07 (1).jpeg
הנהגה ומעורבות

הנהגה ומעורבות

ההנהגה המקומית בבית הערבה מתנהלת בסגנון דמוקרטי מוקפד בשקיפות מרבית, כולל האצלת סמכויות לוועדות הנושא השונות, אשר מאפשרות לכל חבר שמעוניין את היכולת למעורבות והשפעה על כל תחומי החיים בקהילה. הקהילה בוחרת אחת ל-3 שנים בחברי ועד הנהלה ובחברים להנהלת הוועדות השונות, והקיבוץ מעסיק כיום מנהלת קהילה, מנהל עסקי ויו"ר ועד הנהלה מקצועיים.

bottom of page